Erzurum Öğretmenevi
ERZURUM ÖĞRETMENEVİNE HOŞGELDİNİZ

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 

Kurumumuzun ana hedefi;

 • Kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak.
 • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak.
 • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek.
 • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak. Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak.
 • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak.
 • Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak.
 • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmak.
 • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.
 • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimi sağlamak,
 • İSG Kalite standartları kurumumuzda sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.
 • Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde İnsan Sağlığını Korumak,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Çalışmalarımızı yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri  kontrol altına alarak İç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra kanun, mevzuat, genelge, yönetmelikleri içerecek şekilde bir:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini;

Sürekli iyileştirerek örnek gösterilen bir Kamu Kurumu olmayı taahhüt ederiz.