Erzurum Öğretmenevi
ERZURUM ÖĞRETMENEVİNE HOŞGELDİNİZ

Konaklama ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

REZERVASYON / KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 / TARAFLAR:

1.1.İşbu sözleşme bir tarafta Lala Paşa Mahallesi Çaykara Caddesi Yakutiye ERZURUM adresinde yerleşik, 0 442 235 45 25 Pbx  telefon numarası sahip ERZURUM Öğretmenevi ve ASO ile diğer bir tarafta sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, ismi ve bilgisayar IP no.su rezervasyon formunda TC numarası bulunan müşteri / kullanıcı ile (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) arasında vuku bulmuştur.

 

MADDE 2 / KONU:

2.1.İşbu sözleşme Müşterinin otel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde hizmet alımı çerçevesindeki rezervasyonunu içerir. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

 

MADDE 3 / SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

3.1. Sözleşme bedeline KDV dahildir.

3.2. Sistemde otel geceleme fiyatları ve diğer ekstralar TL olup vergiler dahildir.

3.3. Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir.Bu ekstralar hizmetin gerçekleştiği anda ödenir.

3.4 Yurt dışından cağrı merkezi veya internet aracılığı ile rezervasyon yapan müşteriler rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleşeceği gün TCM bankası döviz satış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.

3.5. İnternetten veya çağrı merkezinden yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı ERZURUM  Öğretmenevi ve ASO tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

3.6. Anında Rezervasyon Teyidi ve Ödeme Makbuzu: Rezervasyon onayı ve ödeme makbuzu sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura müşteri talep ettiği taktir de konaklamanın gerçekleşeceği gün E fatura veya E arşiv olarak alınabilecektir.

3.7. Yapılması gereken iadelerde, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya müşteri banka hesabına 30 gün içeresinde ödeme yapılır.

  MADDE 4 / SÜRE VE FESİH:

 5.1. Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün evvel talebini otele yapar.Otelin uygun odası mevcut ise, müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır.Aksi takdirde müşteri, oteli rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 10:00 da terk etmek durumundadır.

5.2.Yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından ERZURUM Öğretmenevi ve ASO sistemi kullanılarak veya müşteri tarafından mail  - telefon ile  konaklama tarihinden 5 gün öncesine kadar tamamı , 5 günden daha az süre kalınan dönem içinde iptal ettirenlere ise peşin yatırdıkları ücret % 20 kesinti yapılmak suretiyle iade edilir. İptal işlemi sadece müşteriye sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu numara müşteriye ona özel olarak tayin edilmektedir ve müşteri güvenliği açısından sadece müşteri bilgisi için verilmektedir. Bu numara ile rezervasyon iptali sisteme girilerek yapılabileceğinden bu numaranın gizliliği ve saklanması müşterinin sorumluluğundadır. 3 iş günü öncesine kadar yapılan iptallerde, konaklama için ödediği bedel müşteriye 30 gün içinde iade edilir.

5.3 .Konaklama tarihinde iptal ve erteleme yapılamaz.

5.4. Otel gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 3 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz

 

MADDE 5 / MÜCBİR SEBEPLER:

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otelin hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 6/ DİĞER HÜKÜMLER:

7.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup tesis müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, bünyesi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Tesis ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

7.2. Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

7.3 Müşterinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli müşterinin özen borcudur. Müşteri şikayetçi olduğu halde hizmeti tesis yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

 7.4. Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden ( www. erzurumogretmenevi.com.tr) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikayetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.

7.5. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar, veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

7.6. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, kurum kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

7.7. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında otel tarafından tahsil edilir.

7.8.Aynı odada konaklamak isteyen erkek ve bayan müşterilerden evli olduklarını ispat edecekleri belgeyi kurumuza ibraz etme zorunlulukları vardır. Evlilik durumlarını ibraz edemeyenlerin rezervasyon iptalleri söz konusu olacak ve kurumdan ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

7.9. Paylaşımlı oda tercihi yapan müşteriler cinsiyet beyanını doğru vermekle yükümlüdürler. Giriş işlemlerinde beyanlarının tersi bir durum söz konusu olduğunda rezervasyonları kurum tarafından iptal edilecek ve müşteri kurumdan herhangi bir iade ücret talebinde bulunamayacaktır.

7.11. Müşteri ile otel arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda müşterinin Tüketici Mahkemesi’ ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ ne başvuru yolu açıktır. Buraya başvurmadan evvel şikayetini yazılı olarak otelin müşteri hizmetlerine kayıtlı yollaması ve otele 14  iş günü cevap süresi vermesi uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.

7.12. Müşteri rezervasyon işlemleri sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğrulu konusunda sorumludur.

7.13.Müşteri kurum kurallarına uymakla yükümlüdür. Aksi takdirde herhangi bir ücret iadesi yapılmadan kurum müdürü tarafından konaklamaları sonlandırılacaktır.

 

MADDE 7 / TAHSİLAT:

8.1.Bu belge ile ERZURUM Öğretmenevi ve ASO ‘ya yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 7 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım. Lütfen bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra sozlesme erzurumogretmenevirezervasyon@hotmail.com mailine gönderiniz.

 

 

 

2-) FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dahildir.

Bu bedel rezervasyon anında kredi kartı ile ödenmektedir.

 

 

3-) İPTAL ve DEĞİŞİKLİK

7.1 Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile seyehatin başlamasından 5 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç TÜKETİCİ'ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir.

 

TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 5 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin ulaşım ve vize gibi ekstra hizmetler tutarları hariç tamamı kendisine iade edilir.

 

4-) OTELİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ :

ERZURUM Öğretmenevi 'ın haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, ERZURUM Öğretmenevi , tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Sözleşmenin feshi, ERZURUM Öğretmenevi   gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde tüketicinin tazmin hakkı doğmaz.

5-) SORUMLULUK :

ERZURUM Öğretmenevi , sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, otel sorumlu tutulamaz.

 

6-) BAGAJ :

 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, konaklanacak tesislere alınmazlar.

 

7-) DİĞER HÜKÜMLER :

1- Tüketicinin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle oteli terk etmesi halinde, oteli terk ettiğini ERZURUM Öğretmenevi yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici oteli terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

2- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici' nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle tüketici (ler) in otelin aleyhine dava ve takipler ve otelin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde otelin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, otelde bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

 

 

8-) YÜRÜRLÜK:

Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İş bu sözleşme Müşterinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

 

9-) YETKİLİ MAHKEME :

 

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ERZURUM Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 Yukarda belirtilen ve dokuz maddeden oluşan otel konaklama tüm maddeleri, taraflar arasında müzakere edilerek kendi özgür iradeleri ile düzenlenmiştir.